[Báo giá] Giấy bạc nướng – Màng nhôm bọc thực phẩm Lasting Wrap, Cam kết chất lượng tốt

Màng nhôm 16.5FTx12in Loại bé 30cm và 45cm

Màng nhôm kích thước 16.5FTx12 In và 16.5FTx17.8In  Dùng để bảo quản, bọc thực phẩm.( 30cm và 45cm)

Màng nhôm kích thước 30cmx5m

Màng nhôm kích thước 16.5FTx12in

Màng nhôm kích thước 30cmx7m

Màng nhôm kích thước 30cmx1kg và 3kg, 5kg, 6kg

Màng nhôm kích thước 45cmx3kg, 5kg, 6kg

Màng nhôm kích thước 30cmx3kg, 5kg, 6kg

Màng nhôm kích thước 30cmx3kg, 5kg, 6kg

Màng nhôm kích thước 45cmx3kg, 5kg, 6kg