Điều khoản sử dụng

Posted on 27/07/2022


Chúng tôi là: Công ty LKC,

Địa chỉ

Hoạt động dịch vụ qua website: https://lkcvietnam.vn

Quý khách xin vui lòng đọc kỹ quy định. Khi Quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là Quý khách đồng ý  với các điều khoản này:

 • Hướng dẫn thanh toán
 • Chính sách đổi trả
 • Chính sách Bảo mật
 • Chính sách vận chuyển

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi Quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận và những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng website

 • Khi vào website của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự  giám sát cảu cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
 • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ 3 nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước.

Ý kiến khách hàng

 • Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của Quý khách đều là tài sản của chúng tối. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Thương hiệu và bản quyền

 • Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của cúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước Quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Quyền Pháp lý

 • Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thầm quyền tịa Việt Nam sễ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

Quy định về bảo mật

 • Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin của Quý khách. Thông tin của Quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.
 • Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ kiệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp những thông tin này cho cơ quan pháp luật.